۰۹۱۷۳۰۳۶۶۴۹
انتخاب برگه

افتخارات

 

فارغ التحصیل ممتاز دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2000-2008)

رتبه برتر امتحان جامع پره انترنی ،شیراز

عضو استعدادهای درخشان

رتبه برتر امتحان پذیرش دستیار تخصصی

فارغ التحصیل ممتاز تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی ) از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2008-2012)

بورد تخصصی ارتوپدی (جراحی استخوان ،مفاصل،شکستگی ها ) 2012

چاپ مقالات متعدد در مجالات معتبرعلمی ارتوپدی

  رتبه اول امتحان فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لگن و مفصل ران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران2018

فلوشیپ جراحی لگن ، مفصل ران تحت نظر پروفسور Reinhold Ganz و Michael Leunig ،زوریخ ،سویس 2018 (hip preserving fellowship )

تعویض مفصل لگن به روش کم تهاجمی به روش دایرکت انتریور

 اولین مدرک رسمی فوق تخصص جراحی لگن و مفصل ران در استان فارس و جنوب کشور

Call Now Button