انتخاب برگه

دکتر محمد علی قاسمی

 

فوق تخصص جراحی لگن و مفصل ران
فلوشیپ فوق  تخصصی تعویض مفصل لگن و زانو از سویس

فارغ التحصیل ممتاز دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2000-2008)

رتبه برتر امتحان جامع پره انترنی ،شیراز

عضو استعدادهای درخشان

رتبه برتر امتحان پذیرش دستیار تخصصی

فارغ التحصیل ممتاز تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی ) از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2008-2012)

بورد تخصصی ارتوپدی (جراحی استخوان ،مفاصل،شکستگی ها ) 2012

Call Now Button